Tuote lisätty muistilistalle

Palvelut ja ohjeet

Rakkaudesta laattoihin jo vuodesta 1874.

Keraamisten laattojen puhdistus- ja hoito-ohjeet

Seinä-, lattia- ja julkisivulaattojen puhdistussuositukset

KERAAMISTEN LAATTOJEN PERUSOMINAISUUDET

Keraamisilla laatoilla on erinomaiset tuoteominaisuudet. Kaikki lasitetut ja lasittamattomat laatat valmistetaan pintaominaisuuksiltaan puhdistuksen kannalta helppohoitoisiksi, kunhan niiden alkupuhdistuksesta ja säännöllisestä puhdistuksesta huolehditaan.

Keraamiset laatat kestävät happoja, emäksiä sekä liuotinaineita. Tämän vuoksi lähes kaikki kaupallisesti myytävät puhdistusaineet soveltuvat laattapintojen puhdistukseen. Poikkeuksena on fluorivetyhappo, joka vaurioittaa keraamista laattaa ja erityisesti lasitepintaa. Tämän vuoksi fluorihappoa tai sen johdannaisia sisältäviä puhdistusaineita ei saa käyttää keraamisten laattojen puhdistukseen.

Lasittamattomien laattojen puhdistamiseen voidaan tarvittaessa käyttää pesuaineiden lisäksi myös mekaanista voimaa, jotta lika saadaan puhdistettua laatoista. Laatan puhtaanapidon kannalta on hyvin tärkeää, että asennuksen jälkeinen pesu on tehty huolellisesti.

MITEN PUHDISTUS SUORITETAAN OIKEIN?

Vielä tänäänkin on voimassa vanha totuus: likaa, jota ei tuoda sisään, ei tarvitse poistaa. Sisäänkäynnin yhteydessä olevat jalkojen puhdistusritilät sekä kuramatot edesauttavat pintojen puhdistusten helppoutta ja keraamisten laattapintojen kauneuden pysyvyyttä. Jotta voidaan varmistua sopivasta puhdistustavasta, on tärkeää tietää lian laatu sekä likaisuusaste. Vielä ei valitettavasti ole kehitetty puhdistusainetta, joka tehoaisi kaikissa tapauksissa liasta riippumatta.

Puhdistuksessa on noudatettava seuraavia periaatteita:

 1. Puhdistusaineen on annettava vaikuttaa riittävän kauan, jotta lika irtoaa.

 2. Puhdistusta edesautetaan mekaanisella harjauksella tai pyyhkimällä. Puhdistettaessa lasitettuja, etenkin karhealasitteisia laattapintoja, on hankaamista edistäviä ainesosia sisältävien hankaustyynyjen ja harjojen käyttöä vältettävä.

 3. Lika, joka irtoaa pinnalta, pitää poistaa huolellisesti esim. puhdistusliinalla. Lika voidaan pestä pois, mikäli tilassa on lattiakaivo. Se voidaan myös imuroida pois. Jos irronnutta likaa ei poisteta huolellisesti, se levittyy pinnalle ja lopputulos on epätyydyttävä.

PUHDISTUSVAIHTOEHDOT

Alkupuhdistus
 • Alkupuhdistus tehdään välittömästi laatoitustyön jälkeen. Irtonainen lika poistetaan lakaisemalla, jonka jälkeen laatoitettu pinta puhdistetaan neutraalilla (ph 7) tai emäksisellä (ph 8-10) puhdistusaineella. 
 • Asennuksen ja saumauksen jälkeen kiinnityslaasti- ja saumalaastijäänteet puhdistetaan tarvittaessa happamalla pesuaineella puhdistusaineen ohjeiden mukaisella pesuliuoksella muutaman päivän kuluttua laatoituksesta.
 • Jos hapanta puhdistusainetta käytetään, tulee laatoitettu pinta kastella ja saumat kyllästää vedellä ennen pesua, koska hapan puhdistusaine syövyttää sementtipohjaisia saumoja.
 • Puhdistusaine levitetään puhdistussienellä puhdistettavalle pinnalle ja pinta harjataan ja puhdistusaineen vaikutusajan jälkeen pyyhitään, huuhdellaan runsaalla vedellä ja pinta kuivataan.
 • Puhdistamattomat tai huonosti puhdistetut kiinnityslaasti- ja saumalaastijäänteet sitovat likaa laatoituksen pintaan vaikeuttaen pinnan puhtaanapitoa. Happamat pesuaineet ovat syövyttäviä ja siksi on käytettävä suojakäsineitä ja toimittava puhdistusaineen käyttö- ja turvallisuusohjeiden mukaisesti.
Ylläpitosiivous - Säännöllinen pesu
 • Säännöllinen pesu tehdään tiloissa käyttöasteen mukaan. Puhdistuksen tarve voi olla ajoittaista, viikoittaista tai jopa useaan kertaan päivässä tehtävää tiloissa, joiden pintoja käytetään erittäin paljon.
 • Kosteissa tiloissa seinät ja lattia kuivataan lastalla aina suihkun jälkeen.
 • Säännöllinen pesu tehdään heikosti emäksisellä yleispuhdistusaineella puhdistusaineen ohjeen mukaisesti. Tällöin saadaan suihkutilojen yleisin lika, kuten saippuajäämät, ihon rasva ja likahiukkaset pestyä pois laattapinnoilta.
Peruspuhdistus
 • Peruspuhdistus tehdään määrävälein ja sen tarkoituksena on lian poisto, joka tehdään tehopuhdistuksena erityisesti liukastumista estäville lasitetuille laattapinnoille.
 • Peruspuhdistus tehdään emäksisellä tai vahvasti emäksisellä puhdistusaineella (esimerkiksi öljytahrojen ja rasvojen poisto) puhdistusaineen ohjeen mukaisella pesuliuoksella käyttäen suojakäsineitä ja toimien puhdistusaineen käyttö- ja turvallisuusohjeiden mukaan.
 • Jos pinta on erittäin likainen, niin pinnan voi joutua pesemään useamman kerran ja mahdollisesti myös eri pH:n omaavilla aineilla, jotta pinta saadaan puhtaaksi.
 • Kalkki- ja ruostesaostumat puhdistetaan happamalla puhdistusaineella puhdistusaineen käyttöohjeen mukaisesti käyttäen suojakäsineitä ja seuraten puhdistusaineen käyttö- ja turvallisuusohjeita. Puhdistettavan tilan tuuletuksesta on huolehdittava. Käyttöturvallisuuden vuoksi suositellaan käyttäväksi valmiita happamia puhdistusaineita ei laimennettuja happoja. Ennen happamalla puhdistusaineella pesua on laattapinta ja laattasaumat kostutettava, ettei hapan puhdistusaine syövytä sementtipohjaisia laattasaumoja.
Julkiset tilat
 • Puhdistuskonetta käytettäessä on käytettävä pehmeätä harjaa. Säännöllisessä puhdistuksessa laikan käyttö on kiellettyä. Puhdistusaine- ja likajäämät tekevät pinnan liukkaammaksi, siksi pinta on huuhdeltava pesun jälkeen huolellisesti puhtaalla vedellä. Säännöllinen pintojen puhdistus tehdään heikosti emäksisellä puhdistusaineella.

Keraamisten laattojen puhdistus eri tiloissa

Saniteettitilat

Vedessä oleva kalkki jättää kuivuessaan rumat kuivumisjäljet. Myös ihon erittämät rasvat sekä saippuajäämät tekevät laatoituspinnat likaisiksi. Harmaanvalkoinen likakerrostuma muodostuu suihkun alle, kylpyammeiden seinämiin ja ympärille, kiinnikkeiden ja armatuurien juurille jne. Erikoispuhdistusaineella voi puhdistaa likakerrostumat vaivatta. Muutama pisara ainetta kostealle sienipinnalle riittää puhdistamaan likakertymän. Huuhtelu puhtaalla vedellä saa pinnan kliinisen puhtaaksi ja kiiltämään. Laatoitus pitää kastella ennen happamalla käsittelyä.

Keittiöt

Keittiön laatoitusten vaaleat saumat tummuvat helposti rasvasta ja muusta liasta. Saumat voidaan puhdistaa puhdistusaineella. Saumat on helppo pitää puhtaana, jos ne käsitellään saumojen suojausaineella, joka estää lian tunkeutumisen saumaan.

Keraamiset laatat sisätiloissa

Lasitetuilla laatoilla tehty lattia on helppo puhdistaa, koska lasitettu pinta on täysin tiivis. Puhdas, hohtava pinta saadaan, kun puhdistusveteen lisätään keraamisten laattapintojen pesuun soveltuvaa yleispesuainetta. Lasittamattomiin laattoihin lika tarttuu helpommin pinnan karheudesta johtuen. Tästä syystä pinnan puhdistamiseen täytyy käyttää pesuaineiden lisäksi myös mekaanista voimaa, jotta lika saadaan laatasta kunnolla irti. Julkisten tilojen lattioissa käytetään yhä enemmän tiiviitä kuivapuristustekniikalla valmistettuja ns. porcellanato-laattoja. Nämä kovaan kulutukseen tarkoitetut keraamiset laatat ovat tuoteominaisuuksiltaan erittäin tiiviitä ja helppohoitoisia. Jotta tällaiset pinnat olisivat käytössä parhaimmillaan, pitää huomioida oikeanlainen puhdistus- ja hoitokäsittely. Säännöllinen kosteapyyhintä yhdistettynä puhdistus- ja hoitokäsittelyaineisiin sekä kerrostumia muodostavien (akrylaatteja ja vahoja sisältävien) aineiden välttäminen, on erittäin tärkeää.

Lasittamattomat keraamiset laatat ulkotiloissa

Ulkolaatoitusten puhdistamiseen riittää useimmiten harjaus ja kostealla pyyhkiminen. Talven jälkeen, jolloin pinnoilla voi olla ilmansaasteista rasvaa, nokea jne. voimakkaan puhdistusaineen käyttö voi olla tarpeen.

Erilaisten laattojen puhdistus

Pukkila tarjoaa laajan valikoiman lasitettuja, lasittamattomia ja liukastumisen estäviä laattasarjoja. Nämä tuotteet on kehitetty erityisesti kaupallisiin, teollisiin ja julkisiin tiloihin sekä ”paljasjalkakäyttöön” märkätiloissa, kuten uima-allastiloissa, suihkutiloissa, saunatiloissa ja vastaavissa. Lattiapinta voi olla sileä tai erilaisilla tavoilla karheutettu tai profiloitu (kokokuviopintainen), riippuen käyttötarkoituksesta.

Liukastumista estävien keraamisten laattapintojen puhdistus julkisissa tiloissa

”Non-slip” eli karheapintaiset liukastumista estävät laatat vaativat teollisuuspuhdistustavan. Normaalisti tällaiset pinnat puhdistetaan käyttäen koneellista harjapesua, korkeapainepesua tai höyrypesua. Puhdistustavoista johtuen, suosittelemme tällaisten pintojen saumausaineeksi haponkestävää sauma-ainetta esim. epoksisauma-ainetta. Epoksisauma-aine on myös huomattavasti kestävämpi mekaanista kuormitusta vastaan kuin sementtipohjainen sauma-aine. Hankaavia ainesosia sisältävien puhdistuslaikkojen tai harjojen käyttö on kielletty, koska ne eivät kerää likaa vaan hiovat pintaa ja levittävät lian. Jos alun perin karheaksi tarkoitettua pintaa hiotaan tällaisilla apuvälineillä sileäksi, liukastumisenesto huononee. Erityisen tärkeää liukastumisen estävillä pinnoilla on, että irrotettu lika poistetaan huolellisesti imuroimalla, vesihuuhtelulla tai muulla tarkoitukseen sopivalla tavalla. Muussa tapauksessa saippua- ja puhdistusainejäänteet tekevät lattiasta liukkaan. Hoitoaineet, jotka muodostavat laattapinnalle kalvon, heikentävät laatan liukastumisenesto-ominaisuuksia. Uima-allastilojen pinnat vaativat happaman peruspuhdistuksen määrätyin väliajoin kalkkisaostumien yms. lian poistamiseksi.

Keraamiset julkisivut

Julkisivun valmistumisen jälkeisen puhdistuksen tapahduttua pitää julkisivun olla puhdas pintaliasta esim. silikonista. Vuosienkin päästä keraaminen julkisivu säilyttää alkuperäisen ilmeensä, jos sitä hoidetaan uudenaikaisilla laitteilla kuten höyrypesurilla ja korkeapainepesurilla. Lasittamattomat keraamiset julkisivuosat voidaan suojata (impregnoida) sokkelikorkeuteen (n. 3 m) likaantumista ja spray-värejä vastaan.

Erikoislasitteiset (seleeni, kulta jne.) koristelaatat

Nämä laatat on tarkoitettu seinälaatoituksiin. Teknisistä syistä näiden tuotteiden hapon- ja alkalinkestävyys on rajoittunut määrättyjen koristevärien suhteessa. Tämän vuoksi kemiallisesti aggressiivisten puhdistusaineiden, happamien sementtijäänteiden poistoaineiden tai vastaavien käyttö on kielletty. Lisäksi hankausjauheiden, kovien hankaustyynyjen yms. käyttöä pitää välttää.

 

KERAAMISTEN LAATOITUSTEN SUOJAUS

Suojaus- ja hoitokäsittely tehdään laatoituspinnoille tarkoituksena helpottaa puhdistustyötä ja antaa pinnoille ulkonäöllisesti huoliteltu ilme. Hoitoaineet ovat pääsääntöisesti ns. uusien laatoituspintojen ”ensikäsittelyaineita”. Hoitokäsittelyaineen ominaisuuksista riippuen käsittely joko uusitaan tai pintaa suositellaan hoidettavaksi saman tuotesarjan puhdistus- ja hoitokäsittelyaineella.

Tapauksissa, joissa kokemuksen mukaan pinnoille voi tulla värillisiä liuoksia, öljyä, rasvaa, vahaa yms. edellä mainitun kaltaista likaa, suositellaan lasittamattomille keraamisille laattapinnoille suojauskäsittelyä. Pinta käsitellään impregnointiaineella välittömästi alkupuhdistuksen jälkeen. Käsiteltävän pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. Impregnointi estää lian sekä värjäävien ainehiukkasten tunkeutumisen laattaan. Impregnointi säilyttää lasittamattoman keraamisen laatan ulkonäön sitä muuttamatta. Hoitoaineet eivät voi tunkeutua jo käsiteltyyn laattaan, kuten lasitettuihin laattoihin, vaan kerrostuu laattapinnalle. Kerrostunut aine heikentää liukastumisenesto- ja puhdistusominaisuuksia.

Lataa PDF:nä

Etkö löytänyt etsimääsi? Kysy meiltä suoraan.

chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up
Keraamisten laattojen puhdistus- ja hoito-ohjeet - yleistä

29.01.2023